+421 948 065 776 info@twisk.sk

Certifikácia diamantu

Úvodná stránka Investičné diamanty Články Čo všetko musí obsahovať certifikát diamantu

CERTIFIKÁT MUSÍ OBSAHOVAŤ NÁZOV A ADRESU LABORATÓRIA

Dôležité je číslo certifikátu diamantu, na základe ktorého je možné si daný certifikát vyhľadať a overiť na stránkách gemologického laboratória, ktoré certifikát vydalo a tak si preveriť jeho pravosť. Ďalej je to dátum vystavenia certifikátu.

DETAILNÝ CERTIFIKÁT OBSAHUJE:

Popis diamantu (description) - v popise sa uvádza materiál a jeho pôvod. To znamená, či sa jedná o prírodný diamant alebo diamant syntetický. Certifikát pre syntetické diamanty sa spravidla líši aj inou farbou samotného certifikátu.

Tvar a brús diamantu (shape and cut) - tvar je vonkajšia forma diamantu a brús je štýl vybrúsenia, čiže facetovanie diamantu. Napríklad Round brilliant alebo Pear brilliant, kde Round a Pear je tvar diamantu a brilliant je štýl brúsu.

Hmotnosť diamantu (carat weight) - hmotnosť diamantu je udávaná vždy v karátoch - medzinárodne je používaná skratka "ct".
Táto váha sa v certifikátoch udáva s presnosťou na dve desatinné miesta. Meranie prebieha s presnosťou na tri desatinné miesta, pričom zaokrúhlenie druhého desatinného miesta nahor je možné iba v prípade, že tretie desatinné číslo je 9.

Farba diamantu (color grade) - uvádza sa stupeň farby z farebnej stupnice od "bezfarebný" až po "tónovaný". Priradenie farby
sa hodnotí podľa master setu.

Čistota diamantu (clarity grade) - pri určovaní čistoty sa posudzuje veľkosť, počet, umiestnenie a povaha vnútorných charakteristík. Tie sa zaznamenávajú na grafickú predlohu diamantu v certifikáte. Vnútorné charakteristiky, takzvané inklúzie, sú zakreslené červenou farbou. Na základe zistení sa zo stupnice priraďuje diamantu stupeň čistoty.

Kvalita brúsu diamantu (cut grade) - hodnotenie kvality brúsu sa vzťahuje k povrchovým úpravám diamantu, rozmerom
a proporciám, a ako tieto faktory ovplyvňujú celkový vzhľad diamantu. Jedná sa o kombináciu a výsledné hodnotenie jednotlivých proporcií, ktoré sú v certifikáte zaznamenané. Uveďme niektoré z nich, a to napríklad: veľkosť tabuľky, výška a uhol koruny, hĺbka pavilónu, hrúbka rundisty. Neplatí to však vždy. Kvalita brúsu u diamantov tzv. fantazijných tvarov sa hodnotí odlišne.

Leštenie diamantu (polish) - hodnotí vonkajšie charakteristiky a hladkosť povrchu diamantu. Môže ísť napríklad o charakteristiky vzniknuté brúsením, a to: pásové pukliny na rundiste, škrabance po leštení, stopy po leštení, nadbytočné facety a podobne. Hodnotenie sa vykonáva pri 10násobnom zväčšení.

Symetria diamantu (symmetry) - hodnotí sa symetria faciet a symetria jednotlivých častí kameňa.

Fluorescencia - asi 50% všetkých diamantov vykazuje fluorescenciu. Pri osvetlení UV svetlom vysielajú tieto kamene svetlomodré svetlo (v zriedkavých prípadoch aj svetlo iného zafarbenia).

Laserové označenie (laser inscription) - v certifikáte sa tiež uvádza informácia, či má diamant na rundiste laserom vyznačené číslo certifikátu.

Rýchly kontakt

Školenie Ako INVESTOVAŤ DO DIAMANTOV

Premýšľate o investícii do diamantov, alebo iných investičných komodít? Než sa rozhodnete, stojí za to získať komplexné informácie o tom, do akého produktu je vhodné investovať v kontexte s cieľovou investičnou čiastkou. Či všetko uložiť do jednej komodity, alebo rozložiť do viacerých typov a vytvoriť si vlastné,
čo najlepšie investičné portfólium. Na prezentácii tiež uvidíte jednotlivé produkty, ich certifikáty a dozviete sa, na čo si pri dať pri nákupe pozor. Prezentácia nie je predajná! Prihlásiť sa môžete pomocou formulára.

Zistiť viac

PREČO INVESTOVAŤ DO DIAMANTOV

Dôvodom prečo investovať do diamantov je predovšetkým ochrana investície pred infláciou. Silní investori potom volia diamanty ako jednu z ciest
pri diverzifikácii svojho majetku a časť z neho investujú do nezničiteľného a spoľahlivého produktu - diamantu. Diamant je stáročiami preverená investícia, dopyt
po diamantoch nikdy neklesá, naopak, v čase kríz sa výrazne zvyšuje.

Zistiť viac