+421 948 065 776 info@twisk.sk

4C POSUDZOVANIE DIAMANTOV

Úvodná stránka Investičné diamanty Ako rozpoznať kvalitu diamantu - 4C

Hodnotenie diamantov je postavené na 4 hlavných parametroch, ktoré majú svoje presné pravidlá, ktoré nastavila GIA (Gemological Institut of Amerika) v USA. V roku 1961 bola založená Medzinárodná organizácia združujúca výrobcov a predajcov drahých kameňov, šperkov a perál CIBJO a neskôr v roku 1976 založila oddelenie pre certifikáciu Vysoká rada pre diamanty HDR. Tieto inštitúcie dohliadajú na správnu certifikáciu a obchodovanie s diamantmi.

ZÁKLADNÉ PARAMETRE PRE HODNOTENIE DIAMANTOV

Pri hodnotení diamantov sa posudzujú štyri základné parametre diamantov. Brús (cut), váha (carat), čistota (clarity) a farba (color). Tieto parametre sa označujú ako 4C a určujú kvalitu a cenu diamantu.

4C posuzování kvality diamantu

CUT - BRÚS DIAMANTU

Cut je názov pre brús diamantu. Diamant je kameň, ktorý dokonale pracuje s odrazmi svetla. Aby sa jeho efekt zvýšil, je potrebné
ho vybrúsiť do požadovaného tvaru. Existuje niekoľko typov brúsu, z ktorých najčastejší je briliantový brús. Ten je založený
na optických výpočtoch, ktoré zvyšujú krásu kameňa a ktorého výsledkom je brilancia a disperzia. Briliantový brús má okrúhly obrys a skladá sa z koruny a pavilónu.

Posúdenie kvality brúsu spočíva v porovnaní daného kameňa s ideálnymi proporciami a symetriou, matematicky vypočítaného modelu. Všetky nepravideľnosti sú definované ako vady brúsu. Odchýlky od ideálneho modelu sú označené v kvalite brúsu
na stupnici - excelent, ideal cut, very good, good, fair a poor.

diamant, cut, brus

CARAT - HMOTNOSŤ DIAMANTU

Carat predstavuje hmotnosť diamantu. Hmotnosť diamantu je udávaná vždy v karátoch - medzinárodne je používaná skratka "ct". Táto váha sa v certifikátoch udáva s presnosťou na dve desatinné miesta. Meranie prebieha s presnosťou na tri desatinné miesta, pričom zaokrúhlenie druhého desatinného miesta nahor je možné iba v prípade, že tisícina je 9.

1 ct = 200 mg = 0,2 g

Vzhľadom k presne stanoveným parametrom briliantového brúsu možno pomerne presne určiť váhu tiež zmeraním základných rozmerov briliantu, tj. priemeru (min. v dvoch na seba kolmých osiach) a výšky.

Odhadovaná hmotnosť [ct] = (priemer rundisty) 2 x výška x 0,0061

Jednotka karát pochádza zo stredovekých trhovísk, kde sa ako váhová jednotka pre obchodovanie s drahými kameňmi, resp. pre ich vyvažovanie, používali plody svätojánskeho chleba. Semená svätojánskeho chleba majú unikátnu vlastnosť - všetky vážia rovnako. Anglický názov chlebovníka je carob, od tohto slova vznikol názov carat = karát.

CLARITY - ČISTOTA DIAMANTU

Čistota diamantu je daná počtom cudzorodých látok obsiahnutých v pozorovanom kameni. Tieto nehomogenity môžu byť vnútorné charakteristiky - nazývajú sa inklúzie diamantu (tmavý "uhlík", biely "ľad", praskliny, atď.), ktoré vznikli v jednotlivých fázach tvorby kryštálu. Ďalej to môžu byť vonkajšie charakteristiky (škrabance, nadbytočné facety, naturaly, atď.), ktoré vznikli opracovaním,
alebo ich nebolo možné opracovaním diamantu odstrániť.

Na veľkosti a rozložení týchto charakteristík závisí priradenie príslušnej triedy čistoty posudzovania diamantu. Ako štandard
pre merateľnosť sa používa lupa s desaťnásobným zväčšením.

diamant, čistota diamantů, barevná stupnice čistoty diamantů

COLOR - FARBA DIAMANTU

Diamant sa ako jediný drahý kameň v prírode vyskytuje vo všetkých farebných modifikáciách. Avšak diamanty vyskytujúce sa
v prírode sú najčastejšie po vybrúsení vo farbách od bielej po žltú. Na tieto základné farby bola prijatá medzinárodná stupnica farieb, ktorá sa značí písmenami latinskej abecedy D-Z. Čím je farba diamantu belšia, tým je jej označenie bližšie k písmenu D.
Farebnú špecifikáciu musí vykonávať skúsený profesionál pomocou sady vzorkových kameňov (master stones) a ich porovnávaním
s hodnoteným kameňom.

Rýchly kontakt

Školenie Ako INVESTOVAŤ DO DIAMANTOV

Premýšľate o investícii do diamantov, alebo iných investičných komodít? Než sa rozhodnete, stojí za to získať komplexné informácie o tom, do akého produktu je vhodné investovať v kontexte s cieľovou investičnou čiastkou. Či všetko uložiť do jednej komodity, alebo rozložiť do viacerých typov a vytvoriť si vlastné,
čo najlepšie investičné portfólium. Na prezentácii tiež uvidíte jednotlivé produkty, ich certifikáty a dozviete sa, na čo si pri dať pri nákupe pozor. Prezentácia nie je predajná! Prihlásiť sa môžete pomocou formulára.

Zistiť viac

PREČO INVESTOVAŤ DO DIAMANTOV

Dôvodom prečo investovať do diamantov je predovšetkým ochrana investície pred infláciou. Silní investori potom volia diamanty ako jednu z ciest
pri diverzifikácii svojho majetku a časť z neho investujú do nezničiteľného a spoľahlivého produktu - diamantu. Diamant je stáročiami preverená investícia, dopyt
po diamantoch nikdy neklesá, naopak, v čase kríz sa výrazne zvyšuje.

Zistiť viac